FUNDACJA „ Fundusz Grantowy dla Płocka”

Płocki Klub Karate Kyokushinkai  otrzymał wsparcie finansowe od Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na: „Pozalekcyjne zajęcia karate oraz sportowo-rekreacyjne ”
Aktualnie trwa nabór dzieci i młodzieży ,z ośrodków pomocy rodzinie , ośrodków opiekuńczych, domów dziecka i kierowanych przez asystentów rodziny , do naszych sekcji.
Będą to zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami   karate kyokushin, prowadzone przez naszą kadrę instruktorską.
Celem działania jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia sportowe, kształtowanie charakteru i dyscypliny uczestników.
herb plock               logo ORLEN czerwone bez podpisu[1]          logo_BOP               straus