FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA POMOŻE WYRWAĆ Z SIECI WSZYSTKIE DZIECI.

Od listopada 2018 r do 30 czerwca 2019 Płocki Klub Karate  Kyokushinkai w ramach IX edycji konkursu Funduszu Grantowego dla Płocka realizował projekt „ Fundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z sieci wszystkie dzieci” , skierowany  do dzieci w wieku 6-10 lat z Płocka. Poprzez gry, zabawy , sport podjęto się próby  odciągnięcia dzieci od komputerów i smart fonów i nauczyć je czerpać radość z uprawiania kultury fizycznej, a także zapobieganie  uzależnieniu od Internetu.  Zadanie miało również na celu poprawę motoryki i sprawności psychofizycznej młodych obywateli i zachęcenie do propagowania  zdrowego stylu życia.

Zajęcia sportowe odbywały się  w Szkole Podstawowej nr 23 ul. Walecznych  oraz Szkole Podstawowej nr 6 ul. 1 Maja Były  to ćwiczenia sportowe ogólnorozwojowe , koordynacyjne z elementami samoobrony, karate połączone z programem profilaktyki prozdrowotnej. Nasz projekt skierowany był mieszkańców Płocka i miał na celu wspieranie, pomoc rodzicom w walce z plagą XXI wieku jaką jest uzależnienie dzieci i młodzieży od urządzeń elektronicznych , Internetu , gier telewizyjnych poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu oraz prozdrowotnych zachowań. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe t-shirty z logo Funduszu Grantowego dla Płocka,  wzięli tez udział w turnieju integracyjnym z okazji Dnia Dziecka 8 czerwca 20 19 podczas, którego otrzymali dyplomy i upominki.

Chcemy podkreślić, że nasz projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci uczestniczyły chętnie w zajęciach, a rodzice zauważyli zmianę w zachowaniu swoich pociech. Udział w zajęciach był alternatywą dla siedzenia przy komputerze czy smart fonie.  Wykorzystaliśmy nasz program zajęć profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innych uzależnień.  Osiągnęliśmy zamierzony cel, udało nam się poprawić motorykę i zachęcić uczestników projektu do uprawiania sportu systematycznie.  Z wielkim smutkiem dzieci przyjęły informacje o zakończeniu co świadczy przede wszystkim o celowości realizacji takich projektów. W sumie w zadaniu wzięło udział 30 dzieci  w wieku 6-10 lat.

Warto nadmienić, że nadmierne korzystanie z Internetu przez dzieci ma również ogromny wpływ na ich rozwój emocjonalny. Psychologowie od kilku lat wskazują na uzależnienie od silnych emocji, jakie niesie Internet, w tym przede wszystkim od tempa, w jakim toczą się gry komputerowe i towarzyszącej im adrenaliny.

„Do najważniejszych wskaźników uzależnienia od Internetu należą:

1) dominacja — korzystanie z Internetu silnie absorbuje emocjonalnie i myślowo, staje się najważniejszą czynnością w życiu,

2) zmiana nastroju — używanie Internetu jako środka do poprawy nastroju i ucieczki od problemów,

3) zwiększona tolerancja — podobnie jak w przypadku uzależnienia od substancji chemicznych, do osiągnięcia pożądanego efektu konieczny jest coraz intensywniejszy i dłuższy kontakt z siecią,

4) zespół abstynencyjny — ograniczenie lub brak możliwości korzystania z Internetu powoduje nieprzyjemne stany psychiczne, takie jak: rozdrażnienie, poirytowanie, niepokój;

5) konflikt — rozumiany na wielu płaszczyznach: pomiędzy użytkownikiem, a jego otoczeniem, pomiędzy spędzaniem czasu w Internecie a innymi typami aktywności,

6) nawroty — intensywne, niekontrolowane powroty do nadużywania po przerwach” (Shapira i in., 2003, za: Makaruk, Wójcik, 2013).

Najbardziej podatne na uzależnienie się od sieci są : − dzieci, ponieważ cały czas się rozwijają, trudno oddzielić im to co dobre od tego co złe, emocjonalnie nie są gotowe na określone treści pojawiające się w Internecie. − osoby młode – często w kryzysie wieku dorastania, poszukujące odpowiedzi na to, jakim być, sfrustrowane, zagubione w świecie dorosłych, szukające własnych granic i potrzebujące dowartościowania (broszura Parpamedia).