PODZIĘKOWANIA…

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim , którzy wspierali nasz klub przy organizacji „KUJAWY  IKO CUP” XVIII Ogólnopolski Turniej  Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży. Turniej odbył się przede wszystkim dzięki   Waszemu zaangażowaniu , dzięki wsparciu rodziców dzieci ćwiczących w sekcjach Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin, a także dzięki ekipie z Płockiego Klubu Karate Kyokushinkai.

Serdecznie dziękuję:

Maciejowi Martynowskiemu, Zbigniewowi Piekarskiemu, Witoldowi Majewskiemu ( lekarz zawodów) Natalii Zaborowskiej, Romanowi Dylewskiemu, Annie Jędrzejewskiej, Magdalenie Kowalskiej, Annie Kwiatkowskiej, Aleksandrze Bronowskiej, Joannie Wielgockiej, Krzysztofowi Stawisińskiemu, Danucie Rybka, Iwonie Szmajda –Miklaszewskiej, Jackowi Złotowskiemu , Arturowi Lewandowskiemu, Agnieszce Piekarskiej, Emilii Pińskiej, Agnieszce Jaroszewskiej, Małgorzacie Cichockiej, Dariuszowi Gorzyckiemu, Krzysztofowi Celmerowi, Oskarowi Mazurkiewiczowi , Juliuszowi Mazurkiewiczowi, Wiktorii Pawlak, Dagmarze Winiarskiej, Markowi Różańskiemu, Marcie Mazurkiewicz , Milenie Mazurkiewicz (oprawa graficzna zawodów) oraz Dawidowi Pawlakowi.

Dziękuję także za wsparcie  firmom: PPHU Piękny Ogród, Piekarnia Południe, Net Data, Centrum Nauki  Języków Obcych Oxford School, Branta, Instal Projekt, Sedris, MoniMar – Marcin Kucharuk, ACP Polska , POL SER. 

                                                                              OSU! Shihan Jan Mazurkiewicz